Kate Raworth’tan simit ekonomisi

İktisatçı Prof. Kate Raworth’un “Simit Ekonomisi” adlı kitabı, dünya ekonomisinin yeni işleyiş kurallarını anlatıyor.

İngiliz asıllı iktisatçı Kate Raworth, dünya ekonomisinin işleyişini ele aldığı eserine “Doughnut Ekonomy’’, çevirmeni ‘’Simit Ekonomisi ” ismini vermiş. Yazara göre günümüz ekonomisinin işleyişi “talep”, “ekonomik büyüklük” ve “insanın rasyonel tercihleri’’ üzerine oturuyor. Oysa ortada “tahripkar” bir ekonomi var. Önce bunu ortadan kaldıracak/ kıracak yeni ekonomi düşüncesi ortaya konulmalı. Bunu dünyamızı idare etmek sanatı olarak tanımlayabiliriz. Ekonomi altına inilmesi gereken toplumsal tabanla, ekolojik tavan arasında şekilleniyor. “Simit” kavramı işte bu alt/üst sınırı niteliyor. Dr.Raworth, buna bağlı yeni bir ekonomik zihniyet için şu koşulları sıralıyor:

● İlk ön koşul, hemen her işte büyük resmin görülmesi. İşin bütününü görmeden hiçbir sorunun çözülemeyeceği bilinmeli.

● Ekonomik büyüklük kavramı insan için bir şey söylemiyor. Bundan vazgeçilmeli.

●Rasyonel insan yerine insan doğası geliştirilmeli.

● Arz/talep bütünlüğü yerine, sistemin kendisi kavranmalı/ele alınmalı.

● İnsanın dengeye gelmesi toplumsal eşitliği sağlamıyor. “Bölüştürme/ bölüşüm” bir toplumsal kategori haline gelmeli.

● Temiz çevre yaratılmadan insanın mutlu olması/tatmin olması mümkün değil, buna uygun adımlar atılmalı.

● Hedef büyüme değil, adalet/hakkaniyete dayalı gelişme olmalı. Prof. Raworth, ekonominin önce zemin yaratarak/toplumsal destek ağlarına uzanarak insanlığın temel ihtiyaçlarının karşılanabileceğine inandığını belirtiyor. 1970 doğumlu yeni iktisat ekolünden gelme Rawort, hem Oxford, hem de Cambridge üniversitelerinde ders vermekte. 2017’de kaleme aldığı, “Doughnut Economy” kitabı Türkçe’ye Akın Emre Pilgir’in Türkçesi’yle “Simit ekonomisi” olarak kazandırıldı. Kitabın önsözünde Dr. Mahfi Eğilmez, dolu dolu bir ekonomi dersi veriyor. Kitap, Tellekt Yayınevi tarafından yayınlandı.

Menü