Sosyoloji / Felsefe
392
Eylül 2021

Toplumsalı Yeniden Toplama: Aktör-Ağ Teorisine Bir Giriş

Toplum nedir? “Toplumsal” kelimesi ne anlama gelir? Neden bazı faaliyetlerin “toplumsal bir boyut”u olduğu söylenir?   Toplumsal olanı özel bir alan, belirli bir âlem ya da tikel bir tür şey olarak değil; yalnızca hayli kendine özgü bir yeniden ortaklık kurma ve yeniden bir araya toplama hareketi olarak tanımlayan Bruno Latour, Toplumsalı Yeniden Toplama’da “toplumsal”ın başlangıçtaki anlamına dönerek ve tekrar bağlantıları izleyebilmesini sağlayarak toplumsal nosyonunu yeniden tanımlamayı amaçlıyor.   Toplumsalı Yeniden Toplama, “aktör-ağ teorisi”ni ve onun en etkili taraftarlarından Bruno Latour’un fikirlerini merak edenler için önemli bir kaynak.
Nüvit Bingöl
Menü